Loại màn
  • Treo tường
Đặc tả (inch)
  • 70x70 Inches
Chất liệu
  • :Matte White
Chế độ điều khiển
  • Trực tiếp bằng tay
Công nghệ
  • Trung Quốc.