Giỏ hàng

MUA HIK - NHÍCH DẾ XỊN

  • Thời gian: Từ ngày 26.10 tới 04.11.2020
  •  Đối tượng: Áp dụng với tất cả các đại lý của Tường Vui.
  •  Sản phẩm: Áp dụng cho các sản phẩm theo list bên dưới
                                     + DS-2CD1027G0-L
                                     + DS-2CD1327G0-L
  •  Nội dung: MUA 6 TẶNG 1VỚI CÁC PHẦN QUÀ VÔ CÙNG HẤP DẪN NHƯ IPHONE 12
                    * 𝟖𝟎𝟎𝐜 : 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐(𝟔𝟒𝐆𝐁)
                    * 𝟔𝟎𝟎𝐜 : 𝐋𝐚𝐩𝐭𝐨𝐩 𝐋𝐞𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐈𝐝𝐞𝐚𝐩𝐚𝐝 𝐋𝟑𝟒𝟎-𝟏𝟓𝐈𝐑𝐇 𝟖𝟏𝐋𝐊𝟎𝟎𝐗𝐋𝐕𝐍
                    * 𝟒𝟎𝟎𝐜 : 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝟏𝟎.𝟐 𝐈𝐧𝐜𝐡 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝟏𝟐𝟖𝐆𝐁 (𝐆𝐞𝐧 𝟖) 𝐍𝐞𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟎
                    * 𝟐𝟎𝟎𝐜 : 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐡𝐮́𝐭 𝐛𝐮̣𝐢 ( 𝐕𝐚𝐜𝐮𝐮𝐦-𝐌𝐨𝐩 𝐒𝐊𝐕𝟒𝟎𝟗𝟑𝐆𝐋 )
                    * 𝟏𝟎𝟎𝐜 : 𝐋𝐨𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 ( 𝐁𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 )
  •  Điều kiện:
- Thanh toán 100% giá trị khi giao hàng
- Không áp dụng đổi/trả hàng với đơn hàng khuyến mãi
- Khuyến mại này tính trên từng đơn hàng của đại lý và chỉ áp dụng với số lượng hàng có sẵn trong kho Tường Vui.
- Có xuất VAT hàng được KM và giá trừ vào các model trong đơn hàng.

Kết nối mạng xã hội

hotline chăm sóc khách hàng

(+84) 0983 154 298

Đăng ký nhận tin từ Tường Vui

Facebook Instagram Youtube Twitter Top
(+84) 983 154 298